Duurzaamheid

DUURZAAMHEID

Een van onze prioriteiten is het steeds duurzamer produceren van onze planten. Al in de jaren 90 begonnen we met het gebruik van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). Hiermee wordt het gas dat we gebruiken voor de verwarming van de kassen efficiënter gebruikt. Bij verbranding van het gas wordt elektriciteit opgewekt. Hierbij komt warmte en CO2 vrij wat weer gebruikt wordt voor de teelt van de planten.

Op dit moment denken we na over de volgende stap. Hiervoor zijn zonnepanelen geplaatst en nemen we nieuwe technieken onder de loep om de kwekerij nog duurzamer te maken. Ook is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de loop der jaren fors verminderd en blijven we steeds innoveren om dit zo laag mogelijk te houden.

EEN DUURZAME KWEKERIJ

Al met al zetten we continu stappen om steeds duurzamer te telen. Zo kunnen we de consument ook in de toekomst blijven voorzien van onze mooie producten. Dit is iets waar we het elke dag voor doen! We proberen dit te realiseren door hier aandacht aan te geven op verschillende vlakken.

  • Water: het water dat gebruikt wordt voor de planten komt van verschillende bronnen. Het water dat door de planten niet wordt opgenomen, wordt hergebruikt. We gebruiken onder andere regenwater wat we opvangen via het glas van de kassen in waterbassins. Wanneer er een tekort is aan regenwater gebruiken we de waterpomp om grondwater op te pompen. Mocht dit nog steeds niet voldoende zijn, dan maken we gebruik van slootwater.
  • Gewasbeschermingsmiddelen: op onze locatie in Prinsenbeek wordt voor 95% biologisch bestreden tegen ongedierte, ziektes en onkruid. Ook op onze andere locaties maken we steeds minder gebruik van chemische bestrijding.
  • Onze planten worden geteeld in een mix van veen met kokosvezels
  • 99% van ons afval wordt gerecycled en scheiden we onder andere papier en karton, plastic, groenafval, glas, potten en trays van elkaar.
  • We maken gebruik van het MPS ABC registratiesysteem waarmee we inzichtelijk hebben hoe we scoren op het gebied van energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In onze kwekerij is de kwalificatie van MPS-A de norm. Voor het vervoer van en naar de veilingen maken we gebruik vrachtauto’s met EURO 6 motor. Sinds 2016 zijn daarnaast onze daken en schuren voorzien van zonnepanelen